Voortgezet onderwijs

Praktische informatie

Voortgezet onderwijs

Locaties

Het Taalcentrum VO is gehuisvest in twee locaties:

Locatie 1 is gehuisvest op de Asterstraat 41 (Bloemenbuurt, Almere Buiten).

Locatie 2 is gehuisvest op het Walt Disneyplantsoen 88 te Almere (Filmwijk).

Op beide locaties is er geen kantine, leerlingen kunnen  zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de pauzes. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch.

Sporten

Alle leerlingen hebben minimaal 1x per week anderhalf uur sport.
Voor deze lessen zijn nodig:

 • een sportbroek
 • een T-shirt
 • sportschoenen (geen zwarte zool)
 • een handdoek en zeep

Na het sporten kan er gedoucht worden. Wanneer een leerling na het sporten nog les heeft, dan moet hij/zij zich in ieder geval even opfrissen.

Zwemmen

Voor een aantal leerlingen bestaat de mogelijkheid om zwemles te krijgen.
Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken welke leerlingen in aanmerking komen. De meeste leerlingen blijven twee jaar op onze school en het lukt meestal om het A-diploma te halen binnen deze tijd.
Er wordt gezwommen in het zwembad in Almere-Haven.
Adres: Parkwerf 137 1354 EB Almere

Wanneer een leerling mag gaan zwemmen, wordt dit eerst aan de ouders schriftelijk medegedeeld. Zonder deze brief kan een leerling niet met het zwemmen mee doen.

Zwemkleding:
Meisjes: badpak, geen bikini
Jongens: zwembroek, niet te wijde en te lange pijpen

Schoolboeken

De schoolboeken kunnen van de school worden geleend. Aan het begin van de schoolperiode wordt precies bijgehouden welke boeken aan de leerling zijn uitgereikt en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat dienen de boeken weer te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin ze werden uitgereikt. Wanneer dit niet het geval is worden de kosten in rekening gebracht.

Ouderavond

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen school en thuis. Vandaar dat we regelmatig contact met ouders zullen hebben. Dat kan zijn tijdens een ouderavond op school, maar ook tijdens individuele gesprekken waarin we de vorderingen van uw kind bespreken.

Aan het begin van het schooljaar (in september) en in het voorjaar (in maart, voor ouders van leerlingen, die na september zijn begonnen op het Taalcentrum) is er de kennismakingavond. Voor de ouders van de leerlingen die overstappen aan het eind van het schooljaar, is er in november een voorlichtingsavond met informatie over het vervolgonderwijs.


Lestijden en pauzes

08:30 - 09:15 les
09:15 - 10:00 les
10:00 - 10:45 les
10:45 - 11:15 pauze
11:15 - 12:00 les
12:00 - 12:45 les
12:45 - 13:15 pauze
13:15 - 14:00 les
14:00 - 14:45 les

Vakanties

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 20 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
Pasen 13 april 2020
Meivakantie 27 april  t/m 8 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 3 juli t/m 14 augustus 2020

Vrije dagen

 • maandag 30 september 2019
 • maandag 28 oktober 2019
 • donderdag 14 november 2019
 • dinsdag 21 januari 2020
 • dinsdag 4 februari 2020
 • woensdag 4 maart 2020
 • woensdag 25 maart 2020
 • donderdag 4 juni 2020

Mochten er extra vrije dagen zijn dan wordt u op tijd op de hoogte gebracht.

Nieuwe ouders

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs. Zodra leerlingen het gewenste niveau bereikt hebben gaan zij verder in het regulier onderwijs.