Voortgezet onderwijs

Praktische informatie

Voortgezet onderwijs

Locaties

Het Taalcentrum VO is gehuisvest op twee locaties:
 • Locatie 1 is gehuisvest op het Walt Disneyplantsoen 88 (Filmwijk, Almere Stad ).
 • Locatie 2 is gehuisvest op de Asterstraat 41 (Bloemenbuurt, Almere Buiten).
Op beide locaties is geen kantine aanwezig. De leerlingen dienen zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de pauzes. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes.
 

Ziekmelden en afmelden

Als uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte of andere reden, dan dient u hem/haar af te melden via per email. U zendt een bericht naar afmelden@taalcentrumalmere.nl  Hierin vermeldt u de naam en geboortedatum van uw kind en de reden van afwezigheid.

Als u niet in staat bent om een email te versturen, kunt u uw kind ook telefonisch afmelden tussen 8.00 uur en 8.45 uur (telefoonnummer: 036 - 76 70 520). U kunt dan een voicemail inspreken met uw naam, de naam en geboortedatum van uw kind en reden van afwezigheid.
 

Verlof

Vanwege de leerplichtwet is het niet toegestaan op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties. Ook is het niet mogelijk vakanties te verlengen.  In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen. Voor een bruiloft, begrafenis, wettelijke verplichtingen kunt u verlof aanvragen door middel van dit verlof formulier:

Verlof formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek
 


Sporten

Alle leerlingen hebben 1x per week anderhalf uur sport.
Voor deze lessen zijn nodig:
 • een sportbroek
 • een T-shirt
 • sportschoenen (geen zwarte zool)
 • een handdoek en zeep
Na het sporten kan er gedoucht worden. Wanneer een leerling na het sporten nog les heeft, dan moet hij/zij zich in ieder geval even opfrissen.
 

Zwemmen

Voor een aantal leerlingen bestaat de mogelijkheid om zwemles te krijgen. Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De meeste leerlingen blijven twee jaar op onze school en het lukt meestal om het A-diploma te halen binnen deze tijd.
Er wordt gezwommen in het zwembad in Almere-Poort. Adres: Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LA

Wanneer een leerling mag gaan zwemmen, wordt dit eerst aan de ouders schriftelijk medegedeeld. Zonder deze brief kan een leerling niet met het zwemmen mee doen.

Zwemkleding:
 • Meisjes: badpak (geen bikini)
 • Jongens: zwembroek (niet te wijde en te lange pijpen)
 

Schoolboeken

De schoolboeken worden door de school uitgeleend. Aan het begin van de schoolperiode wordt precies bijgehouden welke boeken aan de leerling zijn uitgereikt en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat, dienen de boeken weer te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin ze werden uitgereikt. Wanneer dit niet het geval is worden de kosten in rekening gebracht.
 

Ouderavond

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen school en thuis. Vandaar dat we regelmatig contact met ouders zullen hebben. Dat kan zijn tijdens een ouderavond op school, maar ook tijdens individuele gesprekken waarin we de vorderingen van uw kind bespreken.

Aan het begin van het schooljaar (in september) en in het voorjaar (in maart, voor ouders van leerlingen, die na september zijn begonnen op het Taalcentrum) is er de kennismakingavond. Voor de ouders van de leerlingen die overstappen aan het eind van het schooljaar, is er in november een voorlichtingsavond met informatie over het vervolgonderwijs.
 

Lestijden en pauzes

1e lesuur 8:30 - 9:15
2e lesuur 9:15 - 10:00
3e lesuur 10:00 - 10:45
pauze 10:45 - 11:15
4e lesuur 11:15 - 12:00
5e lesuur 12:00 - 12:45
pauze 12:45 - 13:15
6e lesuur 13:15 - 14:00
7e lesuur 14:00 - 14:45
 

Vakanties

 
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024                                                                               
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Pasen 1 april 2024
Meivakantie 29 april  t/m 10 mei 2024
Hemelvaartsdag 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024
Vrije dagen
Vrije dagen in verband met professionalisering van de leerkrachten:
 • Vrijdag                          13-10-2023
 • Woensdag                   22-11-2023
 • Woensdag                   13-12-2023
 • Vrijdag                          22-12-2023
 • Donderdag                  25-01-2024       
 • Dinsdag                        19-03-2024
 • Dinsdag                        09-04-2024
 • Donderdag                 06-06-2024
 • Maandag                     17-06-2024
 • Donderdag                 27-06-2024
 • Vrijdag                         19-07-2024
Mochten er extra vrije dagen zijn dan wordt u op tijd op de hoogte gebracht via e-mail.