Taalexpertisecentrum

Wat is het Taalexpertisecentrum?

Meer dan ooit merken we dat de wereld in beweging is. Leerlingen van overal komen het Nederlandse schoolsysteem binnen en brengen nieuwe ervaringen, gewoonten en talen met zich mee. Leerkrachten, intern begeleiders en taalcoördinatoren staan daarmee voor nieuwe uitdagingen. Het Taalcentrum verzorgt onderwijs aan nieuwkomers in Almere en heeft daarmee een stedelijke functie om te ondersteunen bij die uitdagingen.

Het bestrijden en voorkomen van taalachterstand is een complexe opgave voor het onderwijs en vergt specifieke kennis en vaardigheden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Preventie is daarbij een belangrijke pijler om te voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd een taalachterstand ontwikkelen. De behoefte aan Nederlands als tweede taal (Nt2) onderwijs en speciale aandacht op dit gebied houdt daarnaast niet op na 1 of 2 jaar onderwijs op Het Taalcentrum. De meeste leerlingen met een Nt2 achtergrond hebben zo'n 5 tot 10 jaar nodig om in de Nederlandse taal het schoolniveau te halen, passend bij hun capaciteiten. Dit laatste vraagt daarom speciale deskundigheid en vaardigheden bij leerkrachten en onderwijsprofessionals in alle vakken en op alle niveaus in het regulier en speciaal onderwijs om te voorkomen dat Nt2 leerlingen onnodig een achterstand opbouwen, afstromen of uitvallen.

Veel reguliere scholen in Almere hebben dan ook behoefte aan collegiale consultatie of extra informatie wanneer er een (voormalig) leerling van het Taalcentrum naar hun klas/school toe is gekomen.

Om aan deze vragen te voldoen richt het taalexpertisecentrum zich op vijf taakgebieden.
  1. Scholen helpen bewustwording te vergroten op het gebied van Nt2 gerelateerde taalproblematiek en beleid te ontwikkelen;
  2. Professionalisering van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals van onderwijs en voorschoolse voorzieningen met tips en adviezen over Nt2-taalproblematiek voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden;
  3. Leerlingen met Nt2-achtergrond van het Taalcentrum tijdelijk begeleiden na hun doorstroom naar het regulier onderwijs.
  4. Ouders van leerlingen met een Nt2-achtergrond weten waar zij naar toe moeten met vragen over de taalontwikkeling van hun kind en zijn in staat de taalontwikkeling van hun kind optimaal te stimuleren.
  5. In kaart brengen van taalproblematiek en passende interventies binnen de gemeente Almere.
Voor vragen over het taalexpertisecentrum kunt u contact opnemen met Willemijn Gerritsen (w.gerritsen@taalcentrumalmere.nl).