taalcentrum almere <

onze school

Het Taalcentrum Almere is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen. Dat kunnen nieuwkomers zijn, dus kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die in Nederland zijn geboren, maar niet Nederlandstalig zijn opgevoed.

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs.
Zodra leerlingen het gewenste niveau bereikt hebben gaan zij verder in het regulier onderwijs.
Leerlingen die het Nederlands voldoende beheersen hebben betere kansen in het regulier onderwijs. Daarmee hebben zij ook betere kansen op succes in de toekomst en in het functioneren in de maatschappij.
Het onderwijs op het Taalcentrum ziet er iets anders uit dan het onderwijs op een reguliere school.

Alle vakken (rekenen, taal, lezen, wereldoriƫntatie, bewegingsonderwijs en ook de creatieve vakken) worden ook op het Taalcentrum gegeven. Op het Taalcentrum wordt binnen alle vakken aandacht besteed aan het verwerven van de Nederlandse taal.

Met extra ondersteuning van een onderwijsassistent en door kleinere groepen krijgen leerlingen extra aandacht.

Belangrijk vinden wij dat leerlingen met plezier naar school gaan en zich er veilig voelen. Leerlingen leren bij ons samen en leren ook samen te werken.

Ons doel is dat leerlingen de Nederlandse taal goed gaan beheersen. Om dit te bereiken hebben wij hoge verwachtingen van leerlingen. Ook leren wij de leerlingen over de Nederlandse cultuur, over normen en waarden.

Taalcentrum Almere heeft me zoveel gebracht. Niet alleen de Nederlandse taal, maar vooral ook vriendschap en vertrouwen in mezelf!

- oud leerling