General information

Вас вітає Taalcentrum Almere!

На цій сторінці ви зможете знайти всю актуальну інформацію щодо навчання та організації освіти для дітей, що приїхали з України. 
 

For English, please see below.

Що таке Taalcentrum?
Taalcentrum - це мовний центр який готує дітей до вступу у звичайну нідерландську школу. Для цього потрібно вивчити мову на відповідний рівень. 

Що ще вивчають діти у Taalcentrum?
У центрі була запроваджена окрема програма для дітей з України, в яку входить українська мова, математика, англійська мова та різні розважальні заходи на кшталт музики, танців, спорту і т. д. Пані Ольга, Ірина, Віра, Оля, Катерина та Ліза відповідають за українську програму, а пані Херма, Деббі, Габріель та Нінке викладають дітям нідерландську мову. 

Який вік учнів в Taalcentrum? 
В Taalcentrum приймають дітей від 4 до 12 років. Також є старші групи де навчаються діти від 12 до 18 років.

Як подати документи до Taalcentrum, щоб дитина пішла до школи?
Ви можете заповнити анкету за цим посиланням та відправити на email в електронному виді. Анкету бажано заповнювати англійською мовою. Якщо ви її не знаєте, то можна заповнювати мовою, якою вам зручно. Також треба надати скани (фото) паспорту дитини (або свідоцтва про народження) та документи щодо реєстрації вас та вашої дитини у Нідерландах. Після отримання анкети та документів ми зв'яжемося з вами та запросимо до школи. 
Перед початком зайнять ми запросимо вас на коротку бесіду, щоб побільше дізнатися про особливості та хоббі дитини. Також треба буде заповнити анкету з додатковою інформацію про дитину. 

Який розклад у школі? 
Заняття починаються о 8.45, бажано привести дитини до школи трохи заздалегідь. Діти мають декілька перерв та їдять 2 рази на день (їжу треба давати дітям з собою, разом з пляшкою для води). Також діти кожного дня гуляють на дитячому майданчику. 
У молодшій групі (4-6 років) заняття закінчуються о 13.00, у всіх інших - о 14.00. У середу в школі короткий день та всі зайняття закінчуються о 13.00. Просимо не запізнюватися і забирати дитину вчасно, адже можливості для подовженого навчального дня наразі не має. 

Коли почнуться літні канікули? 
Навчання триває до 15 липня та відновиться 29 серпня. 

Що треба з собою брати до школи?
Дитина повинна мати з собою їжу на 2 перекуси та щось попити, можна принести просто пляшку для води. Усе інше можна дізнатися у вчительки. Хочемо зазначити що дитина може мати з собою смартфон, але це користуватися ним у Taalcentrum протягом дня не рекомендується. 


Як добратися до школи? 
Школа знаходиться за адресою Hoornstraat 1, 1324 SH Almere. Ви можете дістатися сюди велосипедом або автобусом. Якщо ви використовуєте автобуси, школа забезпечить вас та дитину безкоштовним проїзним. 

Як з нами зв'язатися?
Ви можете нам зателефонувати за номером 036-76-70-521, або надіслати email на адресу ukraine@taalcentrumalmere.nl 

Корисні посилання
https://www.almere.nl/ukrajina
https://almerevooroekraine.nl/


Важлива інформація щодо нового навчального року. 
_____________________________________________________________________________________________

Welcome to Taalcentrum Almere!

You can find the latest information on educational process for children from Ukraine on this page. 


What is Taalcentrum? 
Taalcentrum is a language center that prepares children for a regular Dutch school. To do this, kids need to learn the language at the appropriate level. 

What else do children study at Taalcentrum? 
The center has implemented a separate program for children from Ukraine, which includes Ukrainian language, mathematics, English and various entertainment activities such as music, dance, sports, etc. Olga, Iryna, Vera, Olya, Kateryna and Liza are responsible for the Ukrainian part of the program, while Herma, Debby, Gabrielle and Nynke teach Dutch.

What is the age of students at Taalcentrum? 

Taalcentrum accepts children from 4 to 12 years old. There are also senior groups for children from 12 to 18 years old. 

How to apply to Taalcentrum, so a child can go to school? 
You can fill out the form that can be downloaded via this link and send it to us via email. It is desirable to fill in the questionnaire in English. If it is problematic, you can fill it in in Ukrainian. You must also provide scans (photos) of your child's passport (or birth certificate) and registrations in the Netherlands for you and your child. After receiving the questionnaire and documents, we will contact you and invite you to the school. Before a child goes to school, we will invite parents to have a quick chat about child's background and hobbies. Parents will need to fill in a form with relevant information. 

What is the schedule at school? 
Classes start at 8.45, it is desirable to bring the child to school a little bit ahead of time. Children have several breaks and eat 2 times a day (food should be given to children along with a water bottle). Also, children go outside to play at the playground every day. 
In the junior group (4-6 years) classes end at 13.00, in all others - at 14.00. Wednesday is a short day at school and all classes end at 1 p.m. Please do not be late and pick up the child on time, as there is currently no opportunity for an extended school day. 

When will the summer holidays begin? 
Studying lasts until July 15th and will resume on August 29th. 

What should a child take to school? 
The child should have food for 2 snacks and something to drink, you can just bring a water bottle. You can also ask a teacher about the things a child should bring to school. We want to note that a child can have a smartphone, but it is not recommended to use it in Taalcentrum during the day. 

How to get to school? 
The school is located at Hoornstraat 1, 1324 SH Almere. You can get here by bike or by bus. If you use buses, the school will provide you and your child with a free travel pass. 

How to contact you? 
You can call us at 036-76-70-521, or send an email to ukraine@taalcentrumalmere.nl

Useful links
https://www.almere.nl/ukrajina
https://almerevooroekraine.nl/(Foto/Picture: Almere DEZE WEEK)