Voortgezet onderwijs

Naar het regulier onderwijs

Voortgezet onderwijs

In het algemeen stappen leerlingen na maximaal twee jaar Taalcentrum over naar het regulier voortgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs (ROC).

Tijdens de periode op het Taalcentrum wordt gekeken welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor de leerling. Dit gebeurt in overleg met de leerling en de ouders. Overstappen is afhankelijk van de leeftijd, behaalde resultaten en het te verwachten ontwikkelperspectief. Leerlingen kunnen na het Taalcentrum VO overstappen naar:

  • Praktijkonderwijs
  • VMBO BBL, KBL, TL/MAVO
  • HAVO/VWO
  • ROC niveau 1 t/m 4
  • (toelatingsjaar) HBO en WO

Nieuwe ouders

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs. Zodra leerlingen het gewenste niveau bereikt hebben gaan zij verder in het regulier onderwijs.