Basisonderwijs

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar krijgen les op de basisschool van het Taalcentrum, waarbij naast het basisprogramma het leren van de Nederlandse taal centraal staat. Het leren van de Nederlandse taal is meer dan het leren van woorden. Dit zijn enkele voorbeelden van onderdelen uit de Nederlandse de taal die worden geleerd en geoefend: vervoegingen van werkwoorden, verkleinwoorden, tegenwoordige tijd en verleden tijd, meervoudsvormen, de volgorde van woorden in een zin, welke taal hoort bij een bepaalde situatie enz.

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema's waarin het complete onderwijsaanbod is opgenomen.

Vanaf groep 3 leren de leerlingen de Nederlandse taal met behulp van de methode Mondeling Nederlands en Zien is snappen. Deze lessen zijn verdeeld over 4 periodes van 10 weken. Aan het eind van de periode wordt de leerling getoetst. Is het gewenste niveau bereikt dan start de leerling in deel 2. Tegelijkertijd ontwikkelt de leerling zich ook op andere gebieden zoals, rekenen, lezen, begrijpend lezen, sociaal-emotioneel enz. Het complete beeld van de leerling bepaalt het overstapmoment naar de reguliere school.

Voor alle leerlingen geldt dat we eerst zorgen dat zij zich veilig voelen op school en een relatie opbouwt met de leerkracht en zijn klasgenootjes.

Nieuwe ouders

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs. Zodra leerlingen het gewenste niveau bereikt hebben gaan zij verder in het regulier onderwijs.