voortgezet onderwijs <

praktische informatie

Locaties

Het Taalcentrum VO is gehuisvest in twee locaties:

Locatie 1 is een apart gedeelte, op de eerste verdieping, van het Baken Stad College.
Op de school is een kantine, leerlingen kunnen daar eten en drinken kopen. Leerlingen kunnen ook zelf iets te eten en te drinken meenemen voor de pauzes. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch.

Locatie 2 is gehuisvest op het Walt Disneyplantsoen 88 te Almere (Filmwijk).

Sporten

Alle leerlingen hebben minimaal 1x per week anderhalf uur sport.
Voor deze lessen zijn nodig:

 • een sportbroek
 • een T-shirt
 • sportschoenen (geen zwarte zool)
 • een handdoek en zeep

Na het sporten kan er gedoucht worden. Wanneer een leerling na het sporten nog les heeft, dan moet hij/zij zich in ieder geval even opfrissen.

Zwemmen

Voor een aantal leerlingen bestaat de mogelijkheid om zwemles te krijgen.
Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken welke leerlingen in aanmerking komen. De meeste leerlingen blijven twee jaar op onze school en het lukt meestal om het A-diploma te halen binnen deze tijd.
Er wordt gezwommen in het zwembad in Almere-Haven.
Adres: Parkwerf 137 1354 EB Almere

Wanneer een leerling mag gaan zwemmen, wordt dit eerst aan de ouders schriftelijk medegedeeld. Zonder deze brief kan een leerling niet met het zwemmen mee doen.

Zwemkleding:
Meisjes: badpak, geen bikini
Jongens: zwembroek, niet te wijde en te lange pijpen

Schoolboeken

De schoolboeken kunnen van de school worden geleend. Aan het begin van de schoolperiode wordt precies bijgehouden welke boeken aan de leerling zijn uitgereikt en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat dienen de boeken weer te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin ze werden uitgereikt. Wanneer dit niet het geval is worden de kosten in rekening gebracht.

Ouderavond

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen school en thuis. Vandaar dat we regelmatig contact met ouders zullen hebben. Dat kan zijn tijdens een ouderavond op school, maar ook tijdens individuele gesprekken waarin we de vorderingen van uw kind bespreken.

Aan het begin van het schooljaar (in september) en in het voorjaar (in maart, voor ouders van leerlingen, die na september zijn begonnen op het Taalcentrum) is er de kennismakingavond. Voor de ouders van de leerlingen die overstappen aan het eind van het schooljaar, is er in november een voorlichtingsavond met informatie over het vervolgonderwijs.

Lestijden en pauzes

08:30 – 09:00 lezen voor alle leerlingen
09:00 – 10:00 les
10:00 – 10:20 pauze
10:20 – 11:05 les
11:05 – 11:50 les
11:50 – 12:20 pauze
12:20 – 13:05 les
13:05 – 13:50 les
13:50 – 14:00 pauze
14:00 – 14:45 les
14:45 – 15:30 les

Vakanties

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag
30 maart 2018

Pasen
2 april 2018

Meivakantie
27 april t/m 11 mei 2018

Bevrijdingsdag
5 mei 2018

Hemelvaartsdag
10 mei 2018

Pinksteren
21 mei 2018

Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018

 

Vrije dagen

 • donderdag 21 september 2017
 • maandag 2 oktober 2017
 • maandag 30 oktober 2017
 • dinsdag 23 januari 2018
 • maandag 5 maart 2018
 • vrijdag 30 maart 2018
 • woensdag 25 april 2018
 • donderdag 26 april 2018
 • dinsdag 22 mei 2018
 • woensdag 23 mei 2018
 • vrijdag 8 juni 2018

Mochten er extra vrije dagen zijn dan wordt u op tijd op de hoogte gebracht.

 

 

taalcentrum almere >

onze school

basisonderwijs >

ons onderwijs